Odstúpenie od zmluvy

Kategórie
 
 
 
 
 

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 7 odst. (1) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je zákazník opravnený zakúpený tovar vrátiť do 14 dní od doručenia tovaru. Táto zákonná povinnosť predávajúceho je upravená v Obchodný ch podmienkach e-shopu DENIMEX v časti :

9. Odstúpenie od vybavenej objednávky:

9.1. V zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu v lehote do 14 dní od prijatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné:

a. písomne alebo telefonicky informovať predávajúceho o tejto skutočnosti
b. vyplniť tlačivo „Odstúpenie od zmluvy 
c. odoslať tovar na vlastné náklady v pôvodnom nepoškodenom obale (prípadne jemu podobnom) na adresu predávajúceho ako doporučenú a poistenú zásielku, nie však na dobierku (táto nebude prevzatá)
d. tovar musí byť odoslaný kompletne vrátane dokumentácie (vyplnené tlačivo „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, kópia faktúry)
 
9.2. Najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú čiastku za tovar v plnej výške na účet kupujúceho. V prípade, že náklady prepravného znášal predávajúci (bod 8.1.d OP), budú tieto odrátané od vrátenej sumy.
 
Príloha: Protokol Odstúpenie od zmluvy

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia